1. <ol id="blef5"><object id="blef5"></object></ol>
    <dd id="blef5"><track id="blef5"></track></dd>
    <em id="blef5"><acronym id="blef5"></acronym></em>
    <button id="blef5"><acronym id="blef5"></acronym></button><dd id="blef5"></dd>
    Wybierz j?zyk Wybierz j?zyk
    Posiadasz przegl?dark? Internet Explorer 9 lub starsz?. Strona mo?e nie dzia?a? poprawnie!

    Zainstaluj najnowsz? wersj? przegl?darki: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera.

    Dzielone Seedboxy

    Idealne konto seedbox dla
    pocz?tkuj?cych

    • 150 GiB HDD
    • Po??czenie 10Gbps
    • 1TiB miesi?czny upload
    • Nielimitowany download  

    CENY OD 5€ / miesi?c

    READ MORE ORDER NOW

    Dedykowane Seedboxy

    Tani seedbox dla
    bardziej wymagaj?cych

    • FTP + OpenVPN
    • 1000 GB HDD
    • Pe?na instalacja Plex
    • Po??czenie 100Mbps

    CENY OD 26€ / miesi?c

    READ MORE ORDER NOW

    Serwery Dedykowane

    Dedykowane serwery dla
    hosting adventure

    • Intel E2160
    • 4GB RAM
    • 2 x 500 GB HDDs
    • Nielimitowane 100Mbps

    STARTING AT 26€ / month

    READ MORE ORDER NOW

    TESTUJ NASZE SEEDBOXY

    Wszystkie nasze wspó?dzielone i dedykowane seedboxy podlegaj? polityce zwrotu pieni?dzy w ci?gu 7 dni. Mo?esz zamówi? dowolny seedbox i zacz?? go testowa?. Je?li z?o?ysz rezygnacj? w ci?gu 7 dni, zwrócimy ci pieni?dze.

    CHCESZ ZMIENI? DOSTAWC??

    Nie musisz si? martwi? o dane, które masz u dotychczasowego dostawcy. Nasz zespó? pomocy technicznej zajmie si? wszystkim. Przeniesiemy dane, torrenty i wcze?niejsze konfiguracje.

    DOST?PNE ZNI?KI

    P?atno?ci z góry obejmuj?ce d?u?sze okresy gwarantuj? rabaty. P?ac?c za 3 miesi?ce z góry otrzymasz 5%, za 6 miesi?cy 10% i za 12 miesi?cy 15% znki?ki. Zmiana okresu rozliczeniowego mo?liwa jest w dowolnym momencie.

    INSTALOWANE DODATKI

    Jednym klikni?ciem mo?na zainstalowa? dost?pne dodatki: Sabnzbd, Rapidleech, BitTorrent Sync, Transmission, Deluge, PlexRequestsnet , Maketorrent, Subsonic, ZNC, Madsonic, Pydio, Sickbeard, Sickrage, Squid proxy server, ProFTPD server, Couchpotato, NZBGet, Headphones, Pyload, Synching, Plex, Jackett, Sonarr, PlexPy, Autodl-Irssi .

    NATYCHMIASTOWA AKTYWACJA

    Zap?a? za swoje konto, a otrzymasz je w ci?gu kilku sekund. SeedHost.eu oferuje automatyczn? instalacj? wszystkich seedboxów. Po prostu zamów konto, zap?a? i zacznij u?ywa? swojego super szybkiego seedboxa.

    GLOBALNA DOST?PNO??

    Nie ma znaczenia gdzie mieszkasz, ani gdzie obecnie jeste?. Masz dost?p do us?ug wsz?dzie i na ka?dym urz?dzeniu, potrzebujesz jedynie dost?pu do internetu.

    SZYBKA POMOC TECHNICZNA

    Nasz kompetenty zespó? pomocy technicznej s?u?y pomoc? niezale?nie od pory dnia i nocy. Na zg?oszenia odpowiadamy zazwyczaj w ci?gu kilku minut i jeste?my z tego dumni.  Mo?esz liczy? na nasze wsparcie nawet w najdrobniejszych sprawach.

    ?ATWA OBS?UGA

    Nie ma znaczenia czy jeste? pocz?tkuj?cym czy zaawansowanym u?ytkownikiem. Nasz intuicyjny panel zarz?dzania obs?uguje si?  naprawd? ?atwo, a jego obs?uga najcz??ciej sprowadza si? do kilku klikni??. Us?ugami mo?na zarz?dza? z wszystkich urz?dzeń: PC, tabletów, smartfonów i laptopów.

     

     

    Dlaczego SeedHost.eu?

     

    •    Szybka pomoc

    •    Jako??, nie ilo??

    •    Sprawdzony dostawca

    •    Niezawodna sie?

    •    Rozbudowany panel

    •    Du?a przepustowo??

    Kontakty SeedHost.eu

     


    billing@seedhost.eu


    order@seedhost.eu


    support@seedhost.eu

    Akceptujemy

     

    赌城手机赌博