1. <ol id="blef5"><object id="blef5"></object></ol>
    <dd id="blef5"><track id="blef5"></track></dd>
    <em id="blef5"><acronym id="blef5"></acronym></em>
    <button id="blef5"><acronym id="blef5"></acronym></button><dd id="blef5"></dd>
    Wybierz j?zyk Wybierz j?zyk
    Posiadasz przegl?dark? Internet Explorer 9 lub starsz?. Strona mo?e nie dzia?a? poprawnie!

    Zainstaluj najnowsz? wersj? przegl?darki: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera.

    O NAS

    SeedHost.eu powsta? w 2008 roku z zamiarem wprowadzenia na rynek wysokiej jako?ci serwerów dedykowanych oraz seedboxów z mnogo?ci? dodatków w rozs?dnych cenach. Udaje nam si? spe?nia? nawet najbardziej wygórowane oczekiwania naszych wymagaj?cych klientów. Zapewniamy system szybkiego, niezawodnego wsparcia we wszystkich kwestiach zwi?zanych z oferowanymi us?ugami. Baz? naszej dzia?alno?ci s? przede wszystkim super szybkie serwery. Sprz?t najwy?szej jako?ci, ulokowany w jednej z najlepszych serwerowni w Europie, gwarantuje doskona?e dzia?anie, co docenia szerokie grono naszych klientów. Sprzedaj?c w konkurencyjnych cenach, nigdy nie rezygnujemy z jako?ci, co powoduje, ?e nasi klienci maj? poczucie dobrze wydanych pieni?dzy. Jako niezawodna, godna zaufania firma, jeste?my wybierani codziennie zarówno przez osoby prywatne, jak i firmy. SeedHost.eu rozwija si? wyj?tkowo dynamicznie. Obecnie obs?ugujemy kilka tysi?cy klientów pomagaj?c im rozwija? zarówno ma?e, prywatne strony, jak i du?e projekty. 

     

    NASZA INFRASTRUKTURA

    Pocz?tkowo SeedHost.eu oferowa?o rozwi?zania bazowane na serverach OVH. W maju 2013 roku  podj?li?my wspó?prac? z Leaseweb, jednym z najwi?kszych dostawców us?ug hostingowych w Europie. Ich sie? jest dost?pna 99.999% czasu i przekracza 5.5 Tbps.

    U?ywamy wy??cznie serwerów DELL, HP i SUPERMICRO, które gwarantuj? wysok? niezawodno?? oraz wydajno??. Dzielone seedboxy 1 Gbps i 10 Gbps instalowane s? na bazie naszej w?asnej infrastruktury ulokowanej w systemie kolokacji w serwerowni Leaseweb i pod??czonej do sieci o wysokiej przepustowo?ci.

    赌城手机赌博