1. <ol id="blef5"><object id="blef5"></object></ol>
    <dd id="blef5"><track id="blef5"></track></dd>
    <em id="blef5"><acronym id="blef5"></acronym></em>
    <button id="blef5"><acronym id="blef5"></acronym></button><dd id="blef5"></dd>
    Wybierz j?zyk Wybierz j?zyk
    Posiadasz przegl?dark? Internet Explorer 9 lub starsz?. Strona mo?e nie dzia?a? poprawnie!

    Zainstaluj najnowsz? wersj? przegl?darki: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera.

    Polityka zwrotów

    Wszystkie nasze seedboxy, zarówno wspó?dzielone jak i dedykowane podlegaj? polityce zwrotów w ci?gu 7 dni. Mo?esz zamówi? dowolny seedbox, przetestowa? go i z?o?y? rezygnacj? w ci?gu 7 dni od daty zakupu us?ugi, a my zwrócimy ci pieni?dze. Wszystkie zwroty realizowane s? proporcjonalnie do stopnia wykorzystania us?ugi, zap?acisz tylko za wykorzystany ruch lub ilo?? dni, które mia?e?/mia?a? na korzystanie z seedboxa.
    By skorzysta? z tej opcji musisz otworzy? zg?oszenie zawieraj?ce pro?b? o zwrot lub nacisn?? guzik „natychmiastowa rezygnacja” znajduj?cy si? w panelu u?ytkownika pod opisem pakietu. W miejscu przewidzianym na powód rezygnacji nale?y wpisa? ??danie zwrotu pieni?dzy.
    Twoja us?uga ulegnie zamkni?ciu tak szybko ja otrzymamy twoj? pro?b?, a nast?pnie otrzymasz zwrot pieni?dzy.

    WA?NE: powy?sze ustalenia nie dotycz?:

    1) seedboxów op?aconych kryptowalutami

    2) wszystkich serwerów dedykowanych

    赌城手机赌博